Thủ tục xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cho doanh nghiệp mới

Mục lục

1. Đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Trung Quốc phải được đăng ký với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu gạo
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
 • Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

2. Ký hợp đồng mua bán gạo

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo và đối tác Trung Quốc cần ký hợp đồng mua bán gạo. Trong hợp đồng cần quy định rõ các nội dung sau:

 • Tên và địa chỉ của các bên
 • Loại gạo xuất khẩu
 • Số lượng gạo xuất khẩu
 • Giá gạo xuất khẩu
 • Phương thức thanh toán
 • Thời gian giao hàng
 • Điều kiện giao hàng
 • Điều kiện bảo hiểm hàng hóa

3. Những giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Hồ sơ hải quan bao gồm:

 • Tờ khai hải quan
 • Hợp đồng mua bán gạo
 • Hóa đơn thương mại
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
 • Giấy chứng nhận an toàn gạo cho người tiêu dùng
 • Báo cáo dinh dưỡng trong gạo
 • Bảo hiểm hàng hoá
 • Giấy hun trùng gạo xuất khẩu

4. Thủ tục thông quan

Sau khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần thực hiện thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Tùy theo loại hình vận chuyển, doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể lựa chọn một trong các hình thức thông quan sau:

 • Trực tiếp thông quan
 • Thông quan qua đại lý hải quan
 • Thông quan qua hệ thống VNACCS/EDI

5. Vận chuyển gạo sang Trung Quốc

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo có thể lựa chọn một trong các hình thức vận chuyển sau:

 • Đường biển
 • Đường hàng không
 • Đường bộ

6. Khai báo hải quan tại Trung Quốc

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần khai báo hải quan tại Trung Quốc để được thông quan. Thủ tục khai báo hải quan tại Trung Quốc do cơ quan hải quan Trung Quốc quy định.

7. Giao hàng cho đối tác Trung Quốc

Sau khi được thông quan, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần giao hàng cho đối tác Trung Quốc.

 • Ngoài các thủ tục nêu trên, doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Trung Quốc cần lưu ý các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung Quốc.
 • Dưới đây là một số lưu ý khi xuất khẩu gạo sang Trung Quốc:
 • Gạo xuất khẩu sang Trung Quốc phải đáp ứng các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung Quốc.
 • Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần ký hợp đồng mua bán gạo với đối tác Trung Quốc có uy tín.
 • Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần lựa chọn hình thức vận chuyển gạo sang Trung Quốc phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình.
 • Doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần lưu ý các quy định về thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng của Việt Nam và Trung Quốc.
Bài viết liên quan
Yêu cầu báo giá