Đạt trên 336 tỷ USD, xuất khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong cán cân xuất nhập khẩu

Mục lục

Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt mức 336,48 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 172,78 tỷ USD và giá trị nhập khẩu đạt 163,71 tỷ USD. Với kết quả này, Việt Nam có thặng dư thương mại hàng hóa 9,07 tỷ USD.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 6/2024 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2024), tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 31,13 tỷ USD, giảm 4,9% (tương ứng giảm 1,61 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2024. Kết quả này đã đưa tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước tính đến hết ngày 15/6/2024 lên 336,48 tỷ USD, tăng 16,2% (tương ứng tăng 46,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, tổng giá trị xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 227,06 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 27,42 tỷ USD).

Về xuất khẩu, trong nửa đầu tháng 6/2024, Việt Nam đạt 15,73 tỷ USD, giảm 10,4% (tương ứng giảm 1,83 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2024. Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm mạnh bao gồm điện thoại và linh kiện (giảm 18,1%), máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng (giảm 12,7%), sắt thép (giảm 45,2%), và phương tiện vận tải và phụ tùng (giảm 21,2%).

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt 172,78 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 22,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng mạnh gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 30,4%), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 16,3%), điện thoại và linh kiện (tăng 11,4%), và máy ảnh, máy quay phim và linh kiện (tăng 55%).

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 6/2024 đạt 11,31 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 1,35 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 5/2024. Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 123,45 tỷ USD, tăng 13,2% (tương ứng tăng 14,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, trong nửa đầu tháng 6/2024, trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 15,4 tỷ USD, tăng 1,5% (tương ứng tăng 221 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5/2024. Một số nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 14,1%) và thức ăn gia súc và nguyên liệu (tăng 37,1%).

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng giá trị nhập khẩu của cả nước đạt 163,71 tỷ USD, tăng 17,2% (tương ứng tăng 24,03 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023. Một số nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 27%), máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng (tăng 14,8%), và sắt thép (tăng 27,3%).

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI trong nửa đầu tháng 6/2024 đạt 9,93 tỷ USD, tăng 2,6% (tương ứng tăng 249 triệu USD) so với nửa cuối tháng 5/2024. Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, tổng giá trị nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI đạt 103,61 tỷ USD, tăng 14,3% (tương ứng tăng 13 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 63,3% tổng giá trị nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả này, trong nửa đầu tháng 6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 327 triệu USD. Từ đầu năm đến hết ngày 15/6/2024, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,07 tỷ USD.

Bài viết liên quan
Yêu cầu báo giá