14+ cảng biển tại Trung Quốc sở hữu vị trí chiến lược kinh tế, quân sự quan trọng

Mục lục

Các cảng biển tại Trung Quốc bao gồm Cảng Thượng Hải, Cảng Thâm Quyến, Cảng Ninh Ba – Chu San, Cảng Thanh Đảo, Cảng Quảng Châu, Cảng Thiên Tân, Cảng Hạ Môn, Cảng Đại Liên, Cảng Phúc Châu, Cảng Liên Vân Cảng, Cảng Trạm Giang, Cảng Chu Hải, Cảng Yên Đài và Cảng Trùng Khánh. Những cảng này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giao thương quốc tế mà còn là động lực chính cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc.

1. Cảng biển Thượng Hải (Shanghai Port)

Cảng Thượng Hải đã hoạt động hơn 175 năm và là cảng container lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Thượng Hải. Với diện tích khoảng 3,619 km², cảng này xử lý hơn 40 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước tại cảng dao động từ 15 đến 17 mét, cho phép tiếp nhận các tàu hàng lớn nhất. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Thượng Hải khoảng 25 km, và đóng góp hàng tỷ USD vào GDP của Trung Quốc mỗi năm nhờ vai trò trung tâm trong giao thương quốc tế.

2. Cảng tàu biển Thâm Quyến (Shenzhen Port)

Được thành lập vào năm 1980, cảng Thâm Quyến nằm ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông có diện tích khoảng 349 km² và xử lý hơn 25 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước khoảng 16-17 mét. Cảng nằm gần Thâm Quyến, một trong những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, với khoảng cách khoảng 20 km. Đóng góp kinh tế của cảng là rất lớn, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khu vực.

3. Cảng biển lớn Ninh Ba – Chu San (Ningbo-Zhoushan Port)

Với hơn 100 năm hoạt động, cảng này có diện tích khoảng 3,720 km² và xử lý hơn 30 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Nằm ở Ninh Ba và Chu San, tỉnh Chiết Giang sở hữu độ sâu nước từ 16 đến 18 mét. Nằm cách thành phố Ninh Ba khoảng 20 km, cảng đóng vai trò quan trọng trong kinh tế địa phương và quốc gia, với hàng tỷ USD đóng góp mỗi năm.

4. Cảng tàu biển Thanh Đảo (Qingdao Port)

Cảng Thanh Đảo đã hoạt động hơn 120 năm, với diện tích khoảng 50 km² và xử lý hơn 20 triệu TEU hàng hóa mỗi năm nằm ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Độ sâu nước từ 12 đến 18 mét. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Thanh Đảo khoảng 15 km. Đây là một trung tâm kinh tế quan trọng, với đóng góp lớn vào GDP của Trung Quốc hàng năm.

5. Cảng biển nước sâu Quảng Châu (Guangzhou Port)

Hoạt động hơn 2,000 năm, cảng Quảng Châu có diện tích khoảng 155 km² và xử lý hơn 20 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước từ 13-17 mét. Cảng nằm gần trung tâm thành phố Quảng Châu, với khoảng cách khoảng 10 km. Đóng góp kinh tế của cảng là cực kỳ lớn, thúc đẩy sự phát triển của vùng đồng bằng Châu Giang.

6. Cảng tàu biển Trung Quốc Thiên Tân (Tianjin Port)

Với hơn 160 năm hoạt động, cảng Thiên Tân có diện tích khoảng 121 km² và xử lý hơn 16 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước khoảng 16-17 mét. Cảng nằm cách Bắc Kinh khoảng 170 km, và đóng góp quan trọng vào kinh tế Bắc Trung Quốc, đặc biệt là khu vực thủ đô.

7. Cảng tàu biển Hạ Môn (Xiamen Port)

Được thành lập vào năm 1983, cảng Hạ Môn có diện tích khoảng 30 km² và xử lý khoảng 10 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước khoảng 17 mét. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Hạ Môn khoảng 10 km, đóng vai trò quan trọng trong thương mại với Đài Loan và khu vực Phúc Kiến.

8. Cảng biển lớn Đại Liên (Dalian Port)

Hoạt động hơn 120 năm, cảng Đại Liên có diện tích khoảng 346 km² và xử lý khoảng 10 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước từ 15-18 mét. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Đại Liên khoảng 10 km và đóng góp lớn vào kinh tế phía đông bắc Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ và hóa chất.

9. Cảng tàu biển Phúc Châu (Fuzhou Port)

Được thành lập vào năm 1968, cảng Phúc Châu có diện tích khoảng 40 km² và xử lý khoảng 5 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước khoảng 15-16 mét. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Phúc Châu khoảng 20 km, và đóng vai trò quan trọng trong thương mại khu vực.

10. Cảng tàu biển Liên Vân Cảng (Lianyungang Port)

Hoạt động từ năm 1933, cảng Liên Vân Cảng có diện tích khoảng 48 km² và xử lý khoảng 4 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước từ 14-15 mét. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Liên Vân Cảng khoảng 30 km, đóng góp quan trọng vào kinh tế vùng Đông Bắc Á.

11. Cảng Trạm Giang (Zhanjiang Port)

Cảng Trạm Giang đã hoạt động hơn 70 năm và có diện tích khoảng 14 km² nằm ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Khối lượng hàng hóa hàng năm tại đây khoảng 8 triệu TEU. Độ sâu nước của cảng khoảng 15-17 mét. Nằm cách trung tâm thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 10 km, cảng này đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa khu vực phía nam Trung Quốc, đặc biệt trong các ngành công nghiệp nặng và hóa dầu.

12. Cảng tàu biển tại Trung Quốc Chu Hải (Zhuhai Port)

Cảng Chu Hải đã hoạt động hơn 35 năm, có diện tích khoảng 6 km² và xử lý khoảng 2,5 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước tại cảng là khoảng 13-16 mét nằm ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông. Cảng nằm cách trung tâm thành phố Chu Hải khoảng 15 km, đóng vai trò quan trọng trong thương mại khu vực và giao thương với Macau và Hong Kong, đóng góp đáng kể vào kinh tế địa phương.

13. Cảng Yên Đài (Yantai Port)

Cảng Yên Đài đã hoạt động hơn 150 năm, có diện tích khoảng 24 km² và xử lý khoảng 4 triệu TEU hàng hóa mỗi năm. Độ sâu nước tại cảng là khoảng 14-17 mét. Nằm cách trung tâm thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông khoảng 20 km, cảng này đóng vai trò quan trọng trong thương mại và vận tải khu vực đông bắc Trung Quốc, đặc biệt trong ngành công nghiệp nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

14. Cảng tàu biển tại Trung Quốc Trùng Khánh (Chongqing Port)

Cảng Trùng Khánh đã hoạt động hơn 100 năm và có diện tích khoảng 30 km². Khối lượng hàng hóa hàng năm tại đây khoảng 6 triệu TEU. Độ sâu nước của cảng khoảng 15-18 mét. Nằm trong thành phố Trùng Khánh, cảng này là trung tâm giao thông quan trọng của vùng tây nam Trung Quốc, đóng góp lớn vào kinh tế địa phương thông qua vận chuyển hàng hóa nội địa và quốc tế, đặc biệt là hàng hóa công nghiệp và nông sản.

Trên đây là toàn bộ kiến thức thông được cập nhật bởi những chuyên gia đầu ngành Logistics về những cảng biển tại Trung Quốc. Quý doanh nghiệp hãy tham khảo thêm những cảng biển tại Ấn Độ trên website của Boom Logistics.

Yêu cầu báo giá